Powłoka antyrefleksyjna IDEAL MAX BLUE UV


Idealna ochrona wzroku przed promieniowaniem niebieskim i ultrafioletowym.Widmo światła widzialnego, niezbędne dla wzroku człowieka w procesie widzenia, zawiera m. in. promieniowanie niebieskie, określane też mianem swiatła High Energy Visual (HEV). Obejmuje ono długość fal od 436 nm do 495 nm.

Nadmiar promieniowania niebieskiego niekorzystnie wpływa na narząd wzroku - przyczynia się do powstania zmian zwyrodnieniowych siatkówki oraz rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej (AMD).

Promieniowanie niebieskie, jako składowa światła słonecznego oddziałuje na oczy każdego dnia. Za jego emisję odpowiadają również różnego rodzaju ekrany- TV, komputery, tablety, smartfony, itd... Wszyscy korzystający na co dzień z tego typu urządzeń są narażeni na zwiększone działanie promieni niebieskich.

Druga grupę osób, dla których promieniowanie niebieskie stanowi duże zagrożenie są pacenci po operacji zaćmy. Soczewka oka stanowi naturalną barierę ograniczącą ekspozycję siarkówki na te promienie. Wszczepienie sztucznej soczewki wiąże się z utratą tej ochrony.

Dzięki zwiększonemu współczynnikowi odbicia światła niebieskiego w połączeniu z własnościami pochłaniania promieniowania UV przez materiał soczewki oraz redukcji odbicia tego promieniowania od wewnętrznej strony soczewki, soczewki z połoką Ideal Max Blue UV zapewniają kompleksową ochronę oczu przed działaniem promieniowania szkodliwego dla wzroku.>>>POWRÓT<<<