Co to jest promieniowanie ultrafioletowe?
> Promieniowanie ultrafioletowe potocznie określane skrótem UV jest niewidzialnym, bezbarwnym składnikiem światła emitowanego przez Słońce. W zależności od długości fali, a co za tym idzie skutków biologicznych jego działania, wyróżniamy promieniowanie:
· UVA fale o długości od 380 do 315 nm
· UVB – od 315 do 280 nm
· UVC – od 280 do 100 nm

Ze Słońca do Ziemi docierają tylko promienie UVA i UVB.
UVC są zatrzymywane przez warstwę ozonosfery.


Wpływ promieniowania UV na człowieka
Umiarkowana dawka promieniowania ultrafioletowego jest dla ludzi niezbędna dla zachowania zdrowia.
Jednak długotrwała ekspozycja na promienie UV ma szkodliwy wpływ na skórę, oczy oraz system odpornościowy.
W celu ochrony przed skutkami działania tego promieniowania stosuje się kremy, odpowiednią odzież oraz okulary.

Dotychczasowy poziom ochrony wzroku.
Nawet soczewki, do których dołączono informację "100% ochrony UV” chronią jedynie przed promieniowaniem UV, padającym na ich przednią powierzchnię. Nie chronią jednak przed promieniami padającymi od tyłu i z boku, które po odbiciu się od wewnętrznej powierzchni soczewki wpadają do oka.
• Dobrze znane ryzyko dla skóry
92% Europejczyków jest świadomych, że słoneczne promieniowanie ultrafioletowe (UV) może powodować nieodwracalne szkody dla skóry.*
• Ciągle nieznane zagrożenie dla oczu
Tylko 42% Europejczyków wie, że oczy są narażone na promieniowanie ultrafioletowe nawet podczas pochmurnej pogody.


Każdego dnia rogówka i soczewka ulegają lekkim i nieodwracalnym podrażnieniom, co powoduje starzenie się oczu i ich trwałe uszkodzenie. Promienie UV mogą powodować szereg problemów zdrowotnych układu wzrokowego, m.in.: zaćmę, skrzydlika, nowotwór, zwyrodnienia rogówki.

* Według Ipsos Omnibus on UV Perception 2011 – Na podstawie: 5000 – Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy.>>>POWRÓT<<<